Motto: „Usilujeme o poskytování takové péče, jakou si jednou představujeme pro sebe a své blízké.“

Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí

Image
Image

Jsme příspěvkovou organizací města Planá nad Lužnicí, která vznikla v roce 1994. Naší hlavní činností je poskytování pečovatelské služby a hospodaření s bytovým fondem. Bytový fond zahrnuje 51 bytů umístěných ve dvou budovách. První budova je situována na břehu řeky Lužnice vedle městského úřadu v ul.  Zákostelní, skládá se z 38 bytů. Druhá budova v ul. Za Rybníkem je z roku 2004 a najdeme v ní 13 bytů. Poskytujeme terénní pečovatelskou službu dle zákona č.10/2006 Sb., o sociálních službách. V současné době poskytujeme péči téměř osmdesáti seniorům z Plané nad Lužnicí.

Naše činnosti

Image

Hospodaření s bytovým fondem

Přijímáme žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, provádíme sociální šetření a vedeme evidenci zájemců. Kritéria přidělování bytů jsou stanovena vnitřní organizační směrnicí.

Zobrazit více
Image

Poskytování pečovatelské služby

  • Osobám starším 18ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi v případě narození trojčat do 4 let věku dětí.
  • V pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.
  • V DPS Zákostelní 661, v DPS Za Rybníkem 804 a  domácnostech uživatelů na území města Planá nad Lužnicí.
Zobrazit více
Image

Základní sociální poradenství

V rámci zajišťování pečovatelské služby poskytujeme základní sociální poradenství. Můžete se na nás obrátit např. s následujícími dotazy:

  • možnosti zajištění péče o seniory
  • sociální dávky pro seniory a zdravotně postižené
  • příspěvek na péči, příspěvek na bydlení
  • kam se obrátit s žádostmi o jednotlivé dávky

Aktuální dění u nás

15 08.19

Duben v DPS

Aktivity v DPS Duben jsme zahájili společným tvořením jarních dekorací, kterými jsme oživili společné prostory domu. Při…

Informace

24 04.19

Volnočasové aktivity

Od konce roku 2018 jsme v domě s pečovatelskou službou začali pořádat pravidelně každé úterní odpoledne volnočasové…

Informace

24 04.19

Březen v DPS

V březnu jsme v DPS přivítali milou návštěvu v podobě dětí z azylového domu v Táboře. Děti si pro naše seniory připravily…

Informace