Férová snídaně

8 měsíci ago ·

Férová snídaně

V sobotu 8. května přijali pozvání milých plánských knihovnic a společně jsme „férově posnídali“ pod okny pečovatelského domu v Zákostelní ulici. Zapojili jsme se tak do celosvětové akce na podporu spravedlivého obchodu („fair trade“). Městská knihovna se o organizaci podělila s vedením DPS a Klubem Plánských Dam a všichni zúčastnění si připomněli, co je to spravedlivý obchod a jak obchodními řetězci nesmyslně stlačované ceny produktů vyčerpávají pěstitele zdejších regionálních farem i pěstitele např. kávy, kakaa nebo banánů v tzv. zemích třetího světa. Posnídali jsme vynikající dobroty z místních zdrojů, ať už to byla zeleninová pomazánka nebo ta z domácích vajec a lučiny z blízké farmy, odkud bylo i mléko do fair trade kávy a kakaa. Nechyběly samozřejmě sladké dobroty a čaje a šťávy z nasušených bylinek. Během ochutnávky jsme virtuálně prošli místy, která z původně zanedbaných rozkvetla do opravených a zrekultivovaných díky venkovní výstavě „Cestami proměn“. Václava Vyhnalová a Tereza Jindrová

Informace 0

Zdravá 5

8 měsíci ago ·

Zdravá 5

Děti našich zaměstnanců se v letošním roce zapojily do soutěže Zdravá 5. Pro seniory z plánského pečovatelského domu upekly slaný „šnečční“ koláč. Senioři jim na oplátku vytvořili avokádové chlebíčky a ovocné špízy. Společně strávené odpoledne se náramně vydařilo. Teď už si jen počkáme, jak obstojí náš tým v soutěži a jak to celé dopadne. Dát jim svůj hlas můžete na následujícím odkazu: https://www.zdrava5.cz/finale-zdrava5/hlasovani

Informace 0

Májka 2021

8 měsíci ago ·

Májka 2021

Letos nám již podruhé bylo s důvěrou svěřeno zdobení plánské májky. Je pravda, že se následně před radnicí příliš dlouho neohřála, ale každopádně my jsme si společně s našimi dámami z pečovatelského domu Zákostelní zdobení užili.

Informace 0

Vánoce 2020

1 rokem ago ·

Vánoce 2020

Vánoce 2020 byly oproti loňskému roku poměrně netradiční. Bohužel nám covid znemožnil uspořádat tradiční vánoční besídku, a tak jsme si ji udělali tak trochu „distančně“. Naši milí skauti, knihovnice, ale i my sami pracovníci jsme natočili videa s různými vzkazy, písničkami, povídáním a vše co vzniklo, jsme v předvánoční čas promítli našem seniorům na plátně.

Informace 0

Aktuální informace – COVID 19

1 rokem ago ·

Aktuální informace – COVID 19

Aktuální informace

Tak jako na jaře se i nyní v ČR potýkáme s epidemií COVID-19, bohužel tentokrát s mnohem vyšším výskytem případů. Je na místě bezvýhradně dodržovat stanovená opatření.

Souhrn důležitých informací:

  1. V současné době nemáme nikdo ze zaměstnanců ani uživatelů v karanténě nebo s pozitivním výsledkem na COVID-19. Přestože většina z nás musí zároveň zajišťovat péči o své děti, které nemohou chodit do školy, jsme v práci v plném počtu.

  2. V tuto chvíli poskytování pečovatelské služby neomezujeme.

  3. V současné době máme dostatek ochranných pomůcek, které nadále průběžně doplňujeme. Výraznou část nákladů na úhradu těchto pomůcek nám pomohlo financovat MPSV díky vypsání mimořádných dotací.

  4. Máme zpracovaný krizový plán pro případ výskytu COVID-19 pozitivních uživatelů nebo pracovníků pečovatelské služby. Jsme připraveni pečovat o seniory v karanténě. Poskytovány budou nezbytné úkony.

  5. Po dobu nouzového stavu jsme připraveni zajišťovat nezbytnou péči i seniorům, kteří s námi nemají smlouvu o poskytování pečovatelské služby, ale pomoc nutně potřebují. Služba bude hrazena stejně, jako kdyby měli smlouvu uzavřenou.

Informace 0

Seznámení pracovníků se systémem HelpCare

2 roky ago ·

Seznámení pracovníků se systémem HelpCare

V lednu absolvovali všichni pracovníci a městští strážníci školení, při kterém se seznámili s jednotlivými součástmi zařízení HelpCare a především s mobilní aplikací, pomocí níž budou přijímat signály vyslané uživateli systému.

Magdalena Gruszkowska ze společnosti NAM technology seznamuje pracovníky pečovatelské služby a městské strážníky s fungováním systému HelpCare a mobilní aplikací.

Informace 0

Tísňový systém HelpCare

2 roky ago ·

Tísňový systém HelpCare

Díky Nadaci ČEZ, která částkou 270.105 Kč podpořila projekt „Podpora samostatně žijících seniorů v Plané nad Lužnicí“ došlo v měsíci únoru 2020 k instalaci tísňového systému HelpCare ve všech 51 bytech městských domů s pečovatelskou službou. Systém představuje tlačítková zařízení, jejichž jednoduchým stiskem si senioři mohou přivolat pomoc. Systém je napojen na pracovníky pečovatelské služby a městské strážníky. Více informací se dozvíte na odkazu zde.

Informace 0

2 roky ago ·

Změny v pečovatelské službě od 1.1.2020

Srdečně zveme uživatele pečovatelské služby a jejich blízké na Besedu o poskytování pečovatelské služby, při které budeme hovořit o změnách, které se chystají v poskytování naší pečovatelské služby od 1.1.2020. Změny se týkají především způsobu vykonávání jednotlivých činností, účtování úhrad a změny provozní doby. Beseda se bude konat 27. listopadu od 14:00 ve společenské místnosti DPS Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Informace 0

2 roky ago ·

Senioři z pečovatelského domu na návštěvě ornitologického tábora

Senioři z pečovatelského domu na návštěvě ornitologického tábora

Dostalo se nám milého pozvání navštívit ornitologický tábor. A tak jsme poslední červencové úterý, vybaveni pevnou obuví, vyrazili. Nejen pro naše seniory, ale i pro nás zaměstnance pečovatelského domu to byl neobyčejný zážitek. Pan Vyhnal, společně se svým kolegou si pro nás připravili poutavé povídání o ornitologii, migraci ptáků, jejich odchytu a kroužkování. Věděli jste, že sýkorka u nás přes zimu tak úplně nezůstává? Nebo že labuť se dožívá více než 30ti let? Nechyběla názorná ukázka samotného kroužkování, měli jsme možnost prohlédnout si přímo v terénu sítě nastražené k odchytu. Obohaceni o zážitek i nové poznatky jsme se vraceli zpět. Veliké díky za pozvání a samotnou organizaci akce!

Informace 0

2 roky ago ·

Aktivity v DPS

Aktivity v DPS

Každé úterní odpoledne se ve 13:00 hodin scházíme, abychom se společně věnovali nějaké aktivitě. Trénujeme paměť, hrajeme petanque, jezdíme na výlety.

ČERVEN

Zkraje ččervna jsme se věnovali oblíbenému trénování paměti. Nejpříjemnější odpoledne jsme strávili druhé červnové úterý, kdy jsme uspořádali výlet na Samoty. Pravda, nejeli jsme příliš daleko, ale o to lépe se akce vydařila. Na ohni jsme si opekli špekáčky, prošli se, popovídali a bravurně si zahráli pétanque. Přestože bylo opravdu horko, všichni jsme se v pořádku vrátili plni inspirací a tipů na další setkání. Následující týden jsme si zavzpomínali při ručním tvoření na dětství – kdo by neznal panenky vyráběné z vařeček? Poslední úterý v červnu jsme si povídali s Marií Hovorkovou o řece Lužnici.

ČERVENEC

V červenci jsme mimo jiné přijali pozvání na „odpolední kávu“ na Faře. David Blažek nám ukázal retro-výstavu a pohovořil s námi o starých časech a zvycích z dob mládí našich seniorů. Na zatravněné ploše před DPS jsme si jedno odpoledne zahráli pétanque – nejen, že jsme se rozhýbali, ale především pobavili. Při odpoledni věnovanému trénování paměti jsme se rozjeli za významnými památkami do celého světa – kdo postavil Eiffelovu věž? Odkud byla přivezena do Ameriky Socha svobody? Kde se nachází Dóžecí palác? Na to již známe odpověď.

Informace 0

Next posts