1 rokem ago ·

ZVÝŠENÍ MOBILITY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Ráda bych informovala nejen naše uživatele o zvýšení mobility pečovatelské služby, které jsme dosáhli získáním osobního automobilu, a podělila se o přínosy, které tato významná změna sebou přináší.

Velmi podstatně usnadňuje automobil rozvoz obědů po Plané, který se stává rychlejší, efektivnější, obědy se ke strávníkům dostanou bezpečně a v řádném stavu. Dosavadní způsob rozvozu na kole byl často spojen s rozlitím, chladnutím jídla a velké časové i fyzické náročnosti.

Vůz nám umožňuje pohodlný svoz prádla od uživatelů do naší prádelny v DPS Zákostelní.

V tomto ohledu pro nás vůz znamená také důležité zvýšení bezpečnosti pro zaměstnance, protože jak rozvoz jídlonosičů, prádla nebo větších nákupů značně zhoršoval manipulaci s jízdními koly, která jsme doposud využívali.

Osobní auto nám však nebude sloužit jen pro rozvoz obědů a prádla. Naopak. Rádi bychom našim uživatelům nabídli úkon Velký nákup – například týdenní nákup, který zahrnuje nákup většího množství potravin, které se nevejdou do běžné nákupní tašky, může zahrnovat nákup náčiní do kuchyně, nákup oblečení, drogistického zboží nebo balení vody. Úkon bude prováděn za jednotnou částkou 60Kč dle našeho platného sazebníku.

Našim uživatelům bychom rádi nabídli také dopravu automobilem po městě. Tu bude možná využít například na nákup, k lékaři, na hřbitov, či za jinými osobními záležitostmi. Cena jedné cesty je stanovena na 20Kč. Prozatím nabízíme dopravu pouze po Plané, v případě zájmu do budoucna dojezdovou vzdálenost dle našich možností rozšíříme.

Zároveň se pro nás stávají dostupnými pro jakoukoliv péči zájemci z odlehlých částí Plané, které jsme doposud museli z kapacitních důvodů odmítat.

V případě zájmu o některý z výše jmenovaných úkonů se prosím domluvte se svojí pečovatelkou, případně kontaktujte vedoucí DPS na tel. 723 470 640.

Za kolektiv pracovníků bych chtěla vyjádřit poděkování Městu Planá n.L., které svým významným přispěním podpořilo rozvoj pečovatelské služby na svém území.

Informace 0

1 rokem ago ·

Revitalizace zeleně v okolí DPS

V rámci péče o veřejně přístupné plochy Město Planá nad Lužnicí v současné době revitalizuje zeleň v okolí domu s pečovatelskou službou. Předmětem revitalizace je kácení nevhodných a neperspektivních dřevin, ošetření stávajících stromů a nová dosadba vhodných dřevin a rostlin.

Přínosem tohoto projektu je podpora péče o významnou plochu veřejné zeleně, zlepšení mikroklimatu daného území, podpora biodiverzity a domácích druhů dřevin, zároveň také zvýšení druhové rozmanitosti i o kvetoucí rostliny a kompoziční ztvárnění prostoru kolem DPS. Důraz je kladen na udržitelnost a minimalizaci nákladů na běžnou sezónní péči o nově zakládané vegetační prvky. Zeleň je navržena tak, aby nebránila provozu okolní zástavby a pěšímu propojení centra a plánského nábřeží.

Pro obyvatele pečovatelského domu to znamená především zkrášlení okolí a zpříjemnění cesty kolem domu a k řece Lužnici.

Informace 0

Previous posts