3 roky ago ·

Senioři z pečovatelského domu na návštěvě ornitologického tábora

Senioři z pečovatelského domu na návštěvě ornitologického tábora

Dostalo se nám milého pozvání navštívit ornitologický tábor. A tak jsme poslední červencové úterý, vybaveni pevnou obuví, vyrazili. Nejen pro naše seniory, ale i pro nás zaměstnance pečovatelského domu to byl neobyčejný zážitek. Pan Vyhnal, společně se svým kolegou si pro nás připravili poutavé povídání o ornitologii, migraci ptáků, jejich odchytu a kroužkování. Věděli jste, že sýkorka u nás přes zimu tak úplně nezůstává? Nebo že labuť se dožívá více než 30ti let? Nechyběla názorná ukázka samotného kroužkování, měli jsme možnost prohlédnout si přímo v terénu sítě nastražené k odchytu. Obohaceni o zážitek i nové poznatky jsme se vraceli zpět. Veliké díky za pozvání a samotnou organizaci akce!

Informace 0

3 roky ago ·

Aktivity v DPS

Aktivity v DPS

Každé úterní odpoledne se ve 13:00 hodin scházíme, abychom se společně věnovali nějaké aktivitě. Trénujeme paměť, hrajeme petanque, jezdíme na výlety.

ČERVEN

Zkraje ččervna jsme se věnovali oblíbenému trénování paměti. Nejpříjemnější odpoledne jsme strávili druhé červnové úterý, kdy jsme uspořádali výlet na Samoty. Pravda, nejeli jsme příliš daleko, ale o to lépe se akce vydařila. Na ohni jsme si opekli špekáčky, prošli se, popovídali a bravurně si zahráli pétanque. Přestože bylo opravdu horko, všichni jsme se v pořádku vrátili plni inspirací a tipů na další setkání. Následující týden jsme si zavzpomínali při ručním tvoření na dětství – kdo by neznal panenky vyráběné z vařeček? Poslední úterý v červnu jsme si povídali s Marií Hovorkovou o řece Lužnici.

ČERVENEC

V červenci jsme mimo jiné přijali pozvání na „odpolední kávu“ na Faře. David Blažek nám ukázal retro-výstavu a pohovořil s námi o starých časech a zvycích z dob mládí našich seniorů. Na zatravněné ploše před DPS jsme si jedno odpoledne zahráli pétanque – nejen, že jsme se rozhýbali, ale především pobavili. Při odpoledni věnovanému trénování paměti jsme se rozjeli za významnými památkami do celého světa – kdo postavil Eiffelovu věž? Odkud byla přivezena do Ameriky Socha svobody? Kde se nachází Dóžecí palác? Na to již známe odpověď.

Informace 0

3 roky ago ·

DPS ve Strkovské ulici

DPS ve Strkovské ulici otevřel své dveře veřejnosti

V průběhu srpna byla dokončena stavba domu s pečovatelskou službou v ulici Strkovská. V sobotu 17.srpna uspořádal majitel domu Ing. Libor Kulíř ve spolupráci s Domem s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace a Městem Planá nad Lužnicí den otevřených dveří a představil prostory domu veřejnosti.

Dvoupodlažní budova disponuje celkem 27 byty, z toho je 5 bytů typu 2+KK, 22 bytů typu 1+KK. Celková kapacita domu je 32 osob. Jednotlivé byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, sporákem a vestavěnou skříní. 29. srpna je plánována kolaudace. Po jejím provedení se budou moci stěhovat první nájemníci.

Žádosti o přidělení bytu jsou posuzovány vždy individuálně. Součástí žádosti musí být vyjádření lékaře. Při posuzování žádostí se uplatňují zejména tato kritéria: potřeba pečovatelské služby, celková sociální situace, vhodnost současného bydlení, zdravotní stav, věk žadatele, trvalé bydliště, doba podání žádosti.

Pro uzavření nájemní smlouvy budou muset být dále splněna kritéria MMR:

  • trvající nepříznivá sociální situace žadatele,
  • průměrný čistý měsíční příjem žadatele nepřesahující 0,75 násobek průběrné měsíční mzdy (u jednotlivce) nebo 1,0 násobek (u 2 členné domácnosti),
  • snížená soběstačnost způsobená věkem (jedná se o seniory ve věku 65 let a více) nebo zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl. zákona o sociálních službách,
  • žadatel nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet

V současné době je již většina bytů obsazena, několik bytů 1+KK je zájemcům stále k dispozici. Pro více informací prosím kontaktujte Mgr. Terezou Jindrovou na tel. 723 470 640 nebo Ing. Kulíře na tel. 602 437 264.

Informace 0

3 roky ago ·

Poslední etapa bezbariérové rekonstrukce

Poslední etapa rekonstrukce koupelen v DPS

  1. května byla v DPS Zákostelní zahájena poslední etapa rekonstrukce koupelen. Při té se dočkalo přestavby šest zbývajících koupelen, rozvody vody a odpadů se dotkly dvanácti kuchyní. Rekonstruována byla také prádelna pečovatelek využívaná pro jeden ze základních a zároveň nejpotřebnějších úkonů pečovatelské služby, kterým je praní a žehlení prádla. Přebudování prostor bude mít efekt nejen v jeho modernizaci, ale také v praktickém využití. Dalšími rekonstruovanými prostory jsou střediska osobní hygieny. Tato střediska byla dříve využívaná pro provádění hygieny osob se zhoršenou mobilitou a s potřebou pomoci, kterou bylo v původních koupelnách možné zajistit jen velmi omezeně. Nová podoba koupelen v bytech umožňuje provádění osobní hygieny bez problémů i s asistencí. Střediska nejsou již delší dobu využívána a díky bezbariérové přestavbě všech koupelen v bytech ztrácejí svůj význam. Jedna z místností je přebudována na sklad, z druhé místnosti vzniká tělocvična.

Informace 0

3 roky ago ·

Duben v DPS

Aktivity v DPS

Duben jsme zahájili společným tvořením jarních dekorací, kterými jsme oživili společné prostory domu. Při poutavé besedě s paní Ing. Vladimírou Sedlovou z MÚ Planá povídali o nakládání s odpady.

Ve čtvrtek 11. dubna jsme uspořádali besedu na téma „Tísňová péče“, o které jsme již dříve informovali. Odborníci z organizace Život plus nás seznámili s tím, jak tato péče funguje v praxi, a předvedli nám tísňová zařízení. Na omezenou dobu nám zdarma zapůjčili několik kusů tísňových hodinek, které v současné době testuje na „vlastní kůži“ několik našich seniorů.

Při pečení slaných preclíčků jsme společně zavzpomínali na recepty z kuchyní našich maminek a konec měsíce jsme strávili oblíbeným trénováním paměti. Kvůli špatnému počasí jsme se nedočkali opékání buřtů, ale i to při nejbližší příležitosti napravíme.

Informace 0

3 roky ago ·

Volnočasové aktivity

Od konce roku 2018 jsme v domě s pečovatelskou službou začali pořádat pravidelně každé úterní odpoledne volnočasové aktivity. Setkáváme se ve 13 hod a zhruba do půl třetí se věnujeme různým tématům. Trénujeme paměť, zveme si zajímavé hosty na besedy, pečeme, tvoříme, čteme, posloucháme hudbu, setkáváme se s dětmi z mateřské školy. Fotografie z našich setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Informace 0

3 roky ago ·

Březen v DPS

V březnu jsme v DPS přivítali milou návštěvu v podobě dětí z azylového domu v Táboře. Děti si pro naše seniory připravily krásné představení a svou jedinečností a bezprostředností strhly ke zpěvu všechny účastníky. Navštívili jsme také děti v místní mateřské škole. Děti nám zahrály pohádku, naši senioři jim za to přečetli několik krátkých pohádek a strávili jsme společně příjemné dopoledne. Krásné odpoledne jsme si užili také díky paní Mlázovské, která našim seniorům přišla zahrát na harmoniku. Paní Hovorková její hraní proložila veselými příběhy a anekdotami ze života seniorů a o zábavu nebyla nouze. První dubnový týden jsme se vypravili na Faru na velikonoční výstavu. Za pomoci pana Blažka pro nás ani schody nebyly problém a společně jsme zavzpomínali na velikonoční zvyky z dětství našich seniorů. Děkujeme všem, kteří věnují čas přípravě společných setkání, která jak doufáme, přinášejí radost a spokojenost na obou stranách.

Informace 0

3 roky ago ·

V Domě s pečovatelskou službou cestujeme do Říma, trénujme paměť i jemnou motoriku

Není pravda, že v seniorském věku se již nedá cestovat. Díky našemu hostu, panu Jiřímu Šimánkovi, jsme se koncem ledna vypravili do Říma. A i když jsme se fyzicky nedostali za hranice města, vůbec to nevadilo. Pan Šimánek nám přišel povědět o svých cestách do Itálie, vyprávění podložil fotografiemi i krátkými videy a my jako bychom se tam na okamžik ocitli spolu s ním.

V lednu jsme mezi námi přivítali ještě jednoho hosta – paní Václavu Vyhnalovou, která si pro nás připravila přehlídku zajímavých publikací, seznámení s chodem knihovny i lehké procvičování paměti v podobě ilustrací ze známých knih, u kterého jsme se trochu zapotili všichni. Návštěva to ovšem byla velmi příjemná a štědrá, každý účastník byl na konci obdarován knihou.

Kromě toho jsme se také věnovali procvičování jemné motoriky. K tomuto účelu jsme uspořádali sušení křížal a nečekaná zábava, jejímž výsledkem byla velmi chutná sušená jablíčka, to myslím byla pro všechny.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají hledat „důvod ke spěchu“ a podílejí se na našich aktivitách. Těšíme se na příště.

Informace 0

4 roky ago ·

Děti z MŠ Planá v DPS

V úterý 11.12. nás v DPS navštívily děti z pěveckého sboru Notičky z MŠ Pohádka. Připravily si pro nás několik vánočních písniček, my jsme je následně pozvali na ochutnávku našich perníčků (po kterých se jen zaprášilo). Společně s našimi seniory se pustili do tvoření a malování. Snad děti udělaly radost svým maminkám lucerničkami, které si od nás odnesly. Nám i našim seniorům totiž jejich přítomnost radost přinesla. A nejen to. Také krásně strávený čas a úsměvy na všech tvářích

Informace 0

4 roky ago ·

Poděkování dětem ze ZŠ Zborovská v Táboře

Děti ze Základní školy Tábor ve Zborovské ulici pro nás připravily milé překvapení v podobě svých výrobků, které nám prostřednictvím své paní učitelky Radky Juračkové věnovaly. Kromě výrobků jsme od nich dostali také vánoční přání a dopisy, které napsaly pro „babičky a dědy“. My jsme z nich nachystali vánoční dárečky pro všechny naše seniory, které jsme jim v předvánočním čase předali. Děkujeme tímto všem dětem, které se na výrobcích podílely, a také paní učitelce Juračkové, díky které jsme mohli rozdávat radost.

Informace 0

Previous posts

Next posts