Koronavirus COVID-19

6 měsíci ago · · 0 komentu

Koronavirus COVID-19

Vážení uživatelé pečovatelské služby,

jistě jste všichni zaznamenali, že v současné době je celý svět znepokojen šířící se nákazou koronavirem. Bohužel i v naší republice je již několik nakažených osob a přestože pevně doufáme, že nás všech se nebezpečí vyhne, musíme být připraveni na situaci, že někdo z Vás, nebo z našich pracovníků sám onemocní nebo se dostane do styku s nakaženou osobou a bude mu nařízena karanténa.

Jak se onemocnění projevuje

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví suchý kašel.

Jak se proti nákaze chránit
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), používat roušky, aby nákazu dále nešířili
 • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Jak bude ovlivněno poskytování pečovatelské služby, pokud dojde k nařízení karantény u uživatele, nebo u pracovníků pečovatelské služby

V případě, že pracovník terénní sociální služby přijde do kontaktu s uživatelem s podezřením na virovou nákazu, neprodleně opustí místnost, s uživatelem komunikuje ze vzdálenosti větší než 2 metry nebo telefonicky. Poskytovatel služby neprodleně kontaktuje místně příslušnou krajskou hygienickou stanici pro určení dalšího postupu.

Po dohodě s krajskou hygienickou stanicí je zaměstnanec odeslán do domácí izolace. Je pak riziko, že v karanténě skončí i další pracovníci, kteří s tímto zaměstnancem přišli do styku a budeme muset dočasně naši práci velmi omezit, nebo dokonce přerušit.  Žádáme tedy, aby každý uživatel služby, u kterého je možnost, že se nakazil, aby neprodleně tuto informaci oznámil telefonicky do kanceláře pečovatelské služby na číslo 723 470 640, abychom domluvili další postup při poskytování služby a nevystavovali naše pracovníky zbytečnému riziku.

V případě, že je uživatel v domácí izolaci, není možné mu poskytnout péči ve zdravotnickém zařízení a není možné přerušit osobní péči o něj v domácnosti, zajistí sociální služba ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí optimální postup ochrany zaměstnance, edukaci zaměstnance a ochranné osobní a pracovní pomůcky určené pro práci s nakaženými koronavirem.

Doporučení: vyhněte se návštěvám míst, kde se shromažďuje více lidí, navíc nemocných, jako jsou čekárny u lékaře. Potřebujete-li pouze předepsat léky, stačí do ordinace lékaře zavolat a na číslo mobilu, které uvedete, vám přijde zpráva s kódem, který sdělíte v lékárně.

Jak bude probíhat poskytování služby u uživatele, kterému byla nařízena karanténa

Péče bude poskytována pouze uživatelům, kterým nemůže péči zajistit rodina a to v nezbytném rozsahu:

 • s uživatelem je projednán způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud uživatel s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí
 • jsou zajišťovány základní úkony – strava – dovoz obědů a nákupy, nezbytná osobní hygiena, zajištění nezbytných léků, základní nezbytný úklid, pochůzky
 • nejsou poskytovány úkony velký úklid, doprovody, pedikúry, dovozy
 • kde je to možné, je dovoz obědů prováděn bez kontaktu s uživatelem (výměna jídlonosičů u dveří), obdobně jsou zajišťovány nákupy jako samostatný úkon
 • manipulace s jídlonosičem je prováděna v rukavicích, jídlonosič je převážen odděleně od ostatních jídlonosičů a je samostatně myt a dezinfikován
 • úkony péče jsou prováděny v ochranných prostředcích (respirátor, ochranné brýle, rukavice, jednorázový oblek)
 • na použité ochranné prostředky má poskytovatel speciální box na nebezpečný odpad, který je umístěn v bytě uživatele u vchodových dveří. Likvidaci nebezpečného odpadu zajistí poskytovatel
 • při odchodu z domácnosti uživatele si pracovník důkladně opláchne ruce dezinfekcí
 • prádlo je do prádelny převáženo ve speciálních uzavíratelných nepropustných pytlích (např. vakuovací pytle). Manipulace s prádlem probíhá odděleně od ostatního prádla a za použití ochranných prostředků. Na praní je používán speciální prášek na prádlo s dezinfekčním účinkem, nebo jiný dezinfekční prostředek. Kde je možná vyvářka, prádlo se pere na 90 stupňů, jinak minimálně na 60 stupňů. Z těchto důvodů není po dobu karantény práno prádlo jemné a choulostivé na vysoké teploty. Po vyprání prádla je celý prostor prádelny důkladně vydezinfikován. Rovněž jsou vydezinfikovány pytle na špinavé prádlo. Čisté prádlo je zabaleno pro převoz do mikrotenových pytlů.
 • na nákupy jsou používány jednorázové nákupní tašky (papírové nebo igelitové), které budou zakoupeny společně s nákupem.

Mgr. Tereza Jindrová,

vedoucí DPS

 

Kde získáte další informace:

Státní zdravotní ústav 724 810 106, 725 191 367

Informační linka Jihočeského kraje     736 514 386

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Kategorie: Nezařazené

Napsat komentář