Posláním pečovatelské služby je poskytovat seniorům a osobám se sníženou soběstačností pomoc, podporu a péči tak, aby jim bylo umožněno vést co nejdéle důstojný život ve vlastních domácnostech.

Image

Kontakt

Telefon: 728 925 045, 723 470 640

E-mail: dps@plananl.cz

Kancelář: Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí

Pro koho jsme určeni:

Cílovou skupinou služby jsou osoby starší 18ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi v případě narození trojčat do 4 let věku dětí.

Kde službu poskytujeme:

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů na území města Planá nad Lužnicí a v domech s pečovatelskou službou na adresách:
1) Dům s pečovatelskou službou, Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí
2) Dům s pečovatelskou službou, Za Rybníkem 804, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba ve vymezených časech v domácnostech uživatelů.

Pečovatelská služba uživatelům zajišťuje:

–  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Tyto činnosti jsou poskytovány v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.
Uživatelé mají možnost využívat i další fakultativní (doplňkové) činnosti, dle aktuální nabídky služby.

Součástí nabízených služeb je základní sociální poradenství.

Veškeré úkony pečovatelské služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a dle aktuálního sazebníku.

Služba usiluje o naplňování těchto cílů:

1. Umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života.
2. Motivovat a podporovat uživatele k aktivitě a sociálnímu začleňování.
3. Poskytovat službu na základě znalosti potřeb a přání uživatele.
4. Poskytovat službu v souladu se standardy kvality.

Služba není určena osobám, které ohrožují zdraví či život pracovníků vlivem agrese, závislosti nebo duševního onemocnění, osobám trpícím takovým onemocněním či stavem, který ohrožuje pracovníky, vyžaduje akutní hospitalizaci či pobytovou službu a osobám, které mají tak specifické potřeby a požadavky, které pečovatelská služba není schopna zajistit.

Smlouva o poskytování služby nebude uzavřena v případě, že:
– zájemce nespadá do skupiny osob, pro které jsme určeni
– nemáme dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
– zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme
– zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z
důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.