Posláním pečovatelské služby je poskytovat seniorům a osobám se sníženou soběstačností pomoc, podporu a péči tak, aby jim bylo umožněno vést co nejdéle důstojný život ve vlastních domácnostech.

Cílovou skupinou služby jsou osoby starší 18ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi v případě narození trojčat do 4 let věku dětí.

Pečovatelskou službu poskytujeme v domácnostech uživatelů na území města Planá nad Lužnicí.

Zajišťujeme péči ve třech domech s pečovatelskou službou na adresách:

 • Zákostelní 661
 • Za Rybníkem 804
 • Strkovská 971
Pečovatelskou službu poskytujeme ve všední dny od 7:00 do 15:30 hod.
Od 1.1.2020 plánujeme rozšíření naší dostupnosti na víkendy a svátky v čase od 8:00 do 12:00 hod.
 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Tyto činnosti jsou poskytovány v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.
Uživatelé mají možnost využívat i další fakultativní (doplňkové) činnosti, dle aktuální nabídky služby.
Součástí nabízených služeb je základní sociální poradenství.
Veškeré úkony pečovatelské služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a dle aktuálního sazebníku.
1. Umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života.
2. Motivovat a podporovat uživatele k aktivitě a sociálnímu začleňování.
3. Poskytovat službu na základě znalosti potřeb a přání uživatele.
4. Poskytovat službu v souladu se standardy kvality.
 • zájemce nespadá do skupiny osob, pro které jsme určeni
 • nemáme dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
 • zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z
  důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Image

Kontakt

Telefon: 728 925 045, 723 470 640

E-mail: dps@plananl.cz

Kancelář: Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí