Aktuální informace – COVID 19

6 měsíci ago ·

Aktuální informace – COVID 19

Aktuální informace

Tak jako na jaře se i nyní v ČR potýkáme s epidemií COVID-19, bohužel tentokrát s mnohem vyšším výskytem případů. Je na místě bezvýhradně dodržovat stanovená opatření.

Souhrn důležitých informací:

  1. V současné době nemáme nikdo ze zaměstnanců ani uživatelů v karanténě nebo s pozitivním výsledkem na COVID-19. Přestože většina z nás musí zároveň zajišťovat péči o své děti, které nemohou chodit do školy, jsme v práci v plném počtu.

  2. V tuto chvíli poskytování pečovatelské služby neomezujeme.

  3. V současné době máme dostatek ochranných pomůcek, které nadále průběžně doplňujeme. Výraznou část nákladů na úhradu těchto pomůcek nám pomohlo financovat MPSV díky vypsání mimořádných dotací.

  4. Máme zpracovaný krizový plán pro případ výskytu COVID-19 pozitivních uživatelů nebo pracovníků pečovatelské služby. Jsme připraveni pečovat o seniory v karanténě. Poskytovány budou nezbytné úkony.

  5. Po dobu nouzového stavu jsme připraveni zajišťovat nezbytnou péči i seniorům, kteří s námi nemají smlouvu o poskytování pečovatelské služby, ale pomoc nutně potřebují. Služba bude hrazena stejně, jako kdyby měli smlouvu uzavřenou.

Informace 0

Masopustní smažení

1 rokem ago ·

Masopustní smažení

V únoru jsme v rámci našich pravidelných volnočasových aktivit uspořádali masopustní hostinu. Vyzkoušeli jsme tradiční recepty podle kuchařky pana Petra Stupky. Usmažili jsme koblihy plněné marmeládou, boží milosti, tvarohové křupinky a rychlé koblížky.

Informace 0

Seznámení pracovníků se systémem HelpCare

1 rokem ago ·

Seznámení pracovníků se systémem HelpCare

V lednu absolvovali všichni pracovníci a městští strážníci školení, při kterém se seznámili s jednotlivými součástmi zařízení HelpCare a především s mobilní aplikací, pomocí níž budou přijímat signály vyslané uživateli systému.

Magdalena Gruszkowska ze společnosti NAM technology seznamuje pracovníky pečovatelské služby a městské strážníky s fungováním systému HelpCare a mobilní aplikací.

Informace 0

Tísňový systém HelpCare

1 rokem ago ·

Tísňový systém HelpCare

Díky Nadaci ČEZ, která částkou 270.105 Kč podpořila projekt „Podpora samostatně žijících seniorů v Plané nad Lužnicí“ došlo v měsíci únoru 2020 k instalaci tísňového systému HelpCare ve všech 51 bytech městských domů s pečovatelskou službou. Systém představuje tlačítková zařízení, jejichž jednoduchým stiskem si senioři mohou přivolat pomoc. Systém je napojen na pracovníky pečovatelské služby a městské strážníky. Více informací se dozvíte na odkazu zde.

Informace 0

1 rokem ago ·

Změny v pečovatelské službě od 1.1.2020

Srdečně zveme uživatele pečovatelské služby a jejich blízké na Besedu o poskytování pečovatelské služby, při které budeme hovořit o změnách, které se chystají v poskytování naší pečovatelské služby od 1.1.2020. Změny se týkají především způsobu vykonávání jednotlivých činností, účtování úhrad a změny provozní doby. Beseda se bude konat 27. listopadu od 14:00 ve společenské místnosti DPS Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Informace 0

2 roky ago ·

Senioři z pečovatelského domu na návštěvě ornitologického tábora

Senioři z pečovatelského domu na návštěvě ornitologického tábora

Dostalo se nám milého pozvání navštívit ornitologický tábor. A tak jsme poslední červencové úterý, vybaveni pevnou obuví, vyrazili. Nejen pro naše seniory, ale i pro nás zaměstnance pečovatelského domu to byl neobyčejný zážitek. Pan Vyhnal, společně se svým kolegou si pro nás připravili poutavé povídání o ornitologii, migraci ptáků, jejich odchytu a kroužkování. Věděli jste, že sýkorka u nás přes zimu tak úplně nezůstává? Nebo že labuť se dožívá více než 30ti let? Nechyběla názorná ukázka samotného kroužkování, měli jsme možnost prohlédnout si přímo v terénu sítě nastražené k odchytu. Obohaceni o zážitek i nové poznatky jsme se vraceli zpět. Veliké díky za pozvání a samotnou organizaci akce!

Informace 0

2 roky ago ·

Aktivity v DPS

Aktivity v DPS

Každé úterní odpoledne se ve 13:00 hodin scházíme, abychom se společně věnovali nějaké aktivitě. Trénujeme paměť, hrajeme petanque, jezdíme na výlety.

ČERVEN

Zkraje ččervna jsme se věnovali oblíbenému trénování paměti. Nejpříjemnější odpoledne jsme strávili druhé červnové úterý, kdy jsme uspořádali výlet na Samoty. Pravda, nejeli jsme příliš daleko, ale o to lépe se akce vydařila. Na ohni jsme si opekli špekáčky, prošli se, popovídali a bravurně si zahráli pétanque. Přestože bylo opravdu horko, všichni jsme se v pořádku vrátili plni inspirací a tipů na další setkání. Následující týden jsme si zavzpomínali při ručním tvoření na dětství – kdo by neznal panenky vyráběné z vařeček? Poslední úterý v červnu jsme si povídali s Marií Hovorkovou o řece Lužnici.

ČERVENEC

V červenci jsme mimo jiné přijali pozvání na „odpolední kávu“ na Faře. David Blažek nám ukázal retro-výstavu a pohovořil s námi o starých časech a zvycích z dob mládí našich seniorů. Na zatravněné ploše před DPS jsme si jedno odpoledne zahráli pétanque – nejen, že jsme se rozhýbali, ale především pobavili. Při odpoledni věnovanému trénování paměti jsme se rozjeli za významnými památkami do celého světa – kdo postavil Eiffelovu věž? Odkud byla přivezena do Ameriky Socha svobody? Kde se nachází Dóžecí palác? Na to již známe odpověď.

Informace 0

2 roky ago ·

DPS ve Strkovské ulici

DPS ve Strkovské ulici otevřel své dveře veřejnosti

V průběhu srpna byla dokončena stavba domu s pečovatelskou službou v ulici Strkovská. V sobotu 17.srpna uspořádal majitel domu Ing. Libor Kulíř ve spolupráci s Domem s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace a Městem Planá nad Lužnicí den otevřených dveří a představil prostory domu veřejnosti.

Dvoupodlažní budova disponuje celkem 27 byty, z toho je 5 bytů typu 2+KK, 22 bytů typu 1+KK. Celková kapacita domu je 32 osob. Jednotlivé byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, sporákem a vestavěnou skříní. 29. srpna je plánována kolaudace. Po jejím provedení se budou moci stěhovat první nájemníci.

Žádosti o přidělení bytu jsou posuzovány vždy individuálně. Součástí žádosti musí být vyjádření lékaře. Při posuzování žádostí se uplatňují zejména tato kritéria: potřeba pečovatelské služby, celková sociální situace, vhodnost současného bydlení, zdravotní stav, věk žadatele, trvalé bydliště, doba podání žádosti.

Pro uzavření nájemní smlouvy budou muset být dále splněna kritéria MMR:

  • trvající nepříznivá sociální situace žadatele,
  • průměrný čistý měsíční příjem žadatele nepřesahující 0,75 násobek průběrné měsíční mzdy (u jednotlivce) nebo 1,0 násobek (u 2 členné domácnosti),
  • snížená soběstačnost způsobená věkem (jedná se o seniory ve věku 65 let a více) nebo zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl. zákona o sociálních službách,
  • žadatel nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet

V současné době je již většina bytů obsazena, několik bytů 1+KK je zájemcům stále k dispozici. Pro více informací prosím kontaktujte Mgr. Terezou Jindrovou na tel. 723 470 640 nebo Ing. Kulíře na tel. 602 437 264.

Informace 0

2 roky ago ·

Poslední etapa bezbariérové rekonstrukce

Poslední etapa rekonstrukce koupelen v DPS

  1. května byla v DPS Zákostelní zahájena poslední etapa rekonstrukce koupelen. Při té se dočkalo přestavby šest zbývajících koupelen, rozvody vody a odpadů se dotkly dvanácti kuchyní. Rekonstruována byla také prádelna pečovatelek využívaná pro jeden ze základních a zároveň nejpotřebnějších úkonů pečovatelské služby, kterým je praní a žehlení prádla. Přebudování prostor bude mít efekt nejen v jeho modernizaci, ale také v praktickém využití. Dalšími rekonstruovanými prostory jsou střediska osobní hygieny. Tato střediska byla dříve využívaná pro provádění hygieny osob se zhoršenou mobilitou a s potřebou pomoci, kterou bylo v původních koupelnách možné zajistit jen velmi omezeně. Nová podoba koupelen v bytech umožňuje provádění osobní hygieny bez problémů i s asistencí. Střediska nejsou již delší dobu využívána a díky bezbariérové přestavbě všech koupelen v bytech ztrácejí svůj význam. Jedna z místností je přebudována na sklad, z druhé místnosti vzniká tělocvična.

Informace 0

2 roky ago ·

Duben v DPS

Aktivity v DPS

Duben jsme zahájili společným tvořením jarních dekorací, kterými jsme oživili společné prostory domu. Při poutavé besedě s paní Ing. Vladimírou Sedlovou z MÚ Planá povídali o nakládání s odpady.

Ve čtvrtek 11. dubna jsme uspořádali besedu na téma „Tísňová péče“, o které jsme již dříve informovali. Odborníci z organizace Život plus nás seznámili s tím, jak tato péče funguje v praxi, a předvedli nám tísňová zařízení. Na omezenou dobu nám zdarma zapůjčili několik kusů tísňových hodinek, které v současné době testuje na „vlastní kůži“ několik našich seniorů.

Při pečení slaných preclíčků jsme společně zavzpomínali na recepty z kuchyní našich maminek a konec měsíce jsme strávili oblíbeným trénováním paměti. Kvůli špatnému počasí jsme se nedočkali opékání buřtů, ale i to při nejbližší příležitosti napravíme.

Informace 0

Next posts