4 měsíci ago ·

NABÍDKA PRÁCE

Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace nabízí:

PRÁCI UKLÍZEČKY NA DPP

Předpokládaný výkon práce:

červen – srpen 2020, cca 4h denně

Kontakt pro zájemce:

Mgr. Tereza Jindrová, tel. 723 470 640, e-mail: dps@plananl.cz.

Informace 0

Koronavirus COVID-19

7 měsíci ago ·

Koronavirus COVID-19

Vážení uživatelé pečovatelské služby,

jistě jste všichni zaznamenali, že v současné době je celý svět znepokojen šířící se nákazou koronavirem. Bohužel i v naší republice je již několik nakažených osob a přestože pevně doufáme, že nás všech se nebezpečí vyhne, musíme být připraveni na situaci, že někdo z Vás, nebo z našich pracovníků sám onemocní nebo se dostane do styku s nakaženou osobou a bude mu nařízena karanténa.

Jak se onemocnění projevuje

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví suchý kašel.

Jak se proti nákaze chránit
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), používat roušky, aby nákazu dále nešířili
 • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Jak bude ovlivněno poskytování pečovatelské služby, pokud dojde k nařízení karantény u uživatele, nebo u pracovníků pečovatelské služby

V případě, že pracovník terénní sociální služby přijde do kontaktu s uživatelem s podezřením na virovou nákazu, neprodleně opustí místnost, s uživatelem komunikuje ze vzdálenosti větší než 2 metry nebo telefonicky. Poskytovatel služby neprodleně kontaktuje místně příslušnou krajskou hygienickou stanici pro určení dalšího postupu.

Po dohodě s krajskou hygienickou stanicí je zaměstnanec odeslán do domácí izolace. Je pak riziko, že v karanténě skončí i další pracovníci, kteří s tímto zaměstnancem přišli do styku a budeme muset dočasně naši práci velmi omezit, nebo dokonce přerušit.  Žádáme tedy, aby každý uživatel služby, u kterého je možnost, že se nakazil, aby neprodleně tuto informaci oznámil telefonicky do kanceláře pečovatelské služby na číslo 723 470 640, abychom domluvili další postup při poskytování služby a nevystavovali naše pracovníky zbytečnému riziku.

V případě, že je uživatel v domácí izolaci, není možné mu poskytnout péči ve zdravotnickém zařízení a není možné přerušit osobní péči o něj v domácnosti, zajistí sociální služba ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí optimální postup ochrany zaměstnance, edukaci zaměstnance a ochranné osobní a pracovní pomůcky určené pro práci s nakaženými koronavirem.

Doporučení: vyhněte se návštěvám míst, kde se shromažďuje více lidí, navíc nemocných, jako jsou čekárny u lékaře. Potřebujete-li pouze předepsat léky, stačí do ordinace lékaře zavolat a na číslo mobilu, které uvedete, vám přijde zpráva s kódem, který sdělíte v lékárně.

Jak bude probíhat poskytování služby u uživatele, kterému byla nařízena karanténa

Péče bude poskytována pouze uživatelům, kterým nemůže péči zajistit rodina a to v nezbytném rozsahu:

 • s uživatelem je projednán způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud uživatel s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí
 • jsou zajišťovány základní úkony – strava – dovoz obědů a nákupy, nezbytná osobní hygiena, zajištění nezbytných léků, základní nezbytný úklid, pochůzky
 • nejsou poskytovány úkony velký úklid, doprovody, pedikúry, dovozy
 • kde je to možné, je dovoz obědů prováděn bez kontaktu s uživatelem (výměna jídlonosičů u dveří), obdobně jsou zajišťovány nákupy jako samostatný úkon
 • manipulace s jídlonosičem je prováděna v rukavicích, jídlonosič je převážen odděleně od ostatních jídlonosičů a je samostatně myt a dezinfikován
 • úkony péče jsou prováděny v ochranných prostředcích (respirátor, ochranné brýle, rukavice, jednorázový oblek)
 • na použité ochranné prostředky má poskytovatel speciální box na nebezpečný odpad, který je umístěn v bytě uživatele u vchodových dveří. Likvidaci nebezpečného odpadu zajistí poskytovatel
 • při odchodu z domácnosti uživatele si pracovník důkladně opláchne ruce dezinfekcí
 • prádlo je do prádelny převáženo ve speciálních uzavíratelných nepropustných pytlích (např. vakuovací pytle). Manipulace s prádlem probíhá odděleně od ostatního prádla a za použití ochranných prostředků. Na praní je používán speciální prášek na prádlo s dezinfekčním účinkem, nebo jiný dezinfekční prostředek. Kde je možná vyvářka, prádlo se pere na 90 stupňů, jinak minimálně na 60 stupňů. Z těchto důvodů není po dobu karantény práno prádlo jemné a choulostivé na vysoké teploty. Po vyprání prádla je celý prostor prádelny důkladně vydezinfikován. Rovněž jsou vydezinfikovány pytle na špinavé prádlo. Čisté prádlo je zabaleno pro převoz do mikrotenových pytlů.
 • na nákupy jsou používány jednorázové nákupní tašky (papírové nebo igelitové), které budou zakoupeny společně s nákupem.

Mgr. Tereza Jindrová,

vedoucí DPS

 

Kde získáte další informace:

Státní zdravotní ústav 724 810 106, 725 191 367

Informační linka Jihočeského kraje     736 514 386

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Informace 0

Masopustní smažení

7 měsíci ago ·

Masopustní smažení

V únoru jsme v rámci našich pravidelných volnočasových aktivit uspořádali masopustní hostinu. Vyzkoušeli jsme tradiční recepty podle kuchařky pana Petra Stupky. Usmažili jsme koblihy plněné marmeládou, boží milosti, tvarohové křupinky a rychlé koblížky.

Informace 0

Seznámení pracovníků se systémem HelpCare

7 měsíci ago ·

Seznámení pracovníků se systémem HelpCare

V lednu absolvovali všichni pracovníci a městští strážníci školení, při kterém se seznámili s jednotlivými součástmi zařízení HelpCare a především s mobilní aplikací, pomocí níž budou přijímat signály vyslané uživateli systému.

Magdalena Gruszkowska ze společnosti NAM technology seznamuje pracovníky pečovatelské služby a městské strážníky s fungováním systému HelpCare a mobilní aplikací.

Informace 0

Tísňový systém HelpCare

7 měsíci ago ·

Tísňový systém HelpCare

Díky Nadaci ČEZ, která částkou 270.105 Kč podpořila projekt „Podpora samostatně žijících seniorů v Plané nad Lužnicí“ došlo v měsíci únoru 2020 k instalaci tísňového systému HelpCare ve všech 51 bytech městských domů s pečovatelskou službou. Systém představuje tlačítková zařízení, jejichž jednoduchým stiskem si senioři mohou přivolat pomoc. Systém je napojen na pracovníky pečovatelské služby a městské strážníky. Více informací se dozvíte na odkazu zde.

Informace 0

11 měsíci ago ·

Změny v pečovatelské službě od 1.1.2020

Srdečně zveme uživatele pečovatelské služby a jejich blízké na Besedu o poskytování pečovatelské služby, při které budeme hovořit o změnách, které se chystají v poskytování naší pečovatelské služby od 1.1.2020. Změny se týkají především způsobu vykonávání jednotlivých činností, účtování úhrad a změny provozní doby. Beseda se bude konat 27. listopadu od 14:00 ve společenské místnosti DPS Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí.

Informace 0

1 rokem ago ·

Senioři z pečovatelského domu na návštěvě ornitologického tábora

Senioři z pečovatelského domu na návštěvě ornitologického tábora

Dostalo se nám milého pozvání navštívit ornitologický tábor. A tak jsme poslední červencové úterý, vybaveni pevnou obuví, vyrazili. Nejen pro naše seniory, ale i pro nás zaměstnance pečovatelského domu to byl neobyčejný zážitek. Pan Vyhnal, společně se svým kolegou si pro nás připravili poutavé povídání o ornitologii, migraci ptáků, jejich odchytu a kroužkování. Věděli jste, že sýkorka u nás přes zimu tak úplně nezůstává? Nebo že labuť se dožívá více než 30ti let? Nechyběla názorná ukázka samotného kroužkování, měli jsme možnost prohlédnout si přímo v terénu sítě nastražené k odchytu. Obohaceni o zážitek i nové poznatky jsme se vraceli zpět. Veliké díky za pozvání a samotnou organizaci akce!

Informace 0

1 rokem ago ·

Aktivity v DPS

Aktivity v DPS

Každé úterní odpoledne se ve 13:00 hodin scházíme, abychom se společně věnovali nějaké aktivitě. Trénujeme paměť, hrajeme petanque, jezdíme na výlety.

ČERVEN

Zkraje ččervna jsme se věnovali oblíbenému trénování paměti. Nejpříjemnější odpoledne jsme strávili druhé červnové úterý, kdy jsme uspořádali výlet na Samoty. Pravda, nejeli jsme příliš daleko, ale o to lépe se akce vydařila. Na ohni jsme si opekli špekáčky, prošli se, popovídali a bravurně si zahráli pétanque. Přestože bylo opravdu horko, všichni jsme se v pořádku vrátili plni inspirací a tipů na další setkání. Následující týden jsme si zavzpomínali při ručním tvoření na dětství – kdo by neznal panenky vyráběné z vařeček? Poslední úterý v červnu jsme si povídali s Marií Hovorkovou o řece Lužnici.

ČERVENEC

V červenci jsme mimo jiné přijali pozvání na „odpolední kávu“ na Faře. David Blažek nám ukázal retro-výstavu a pohovořil s námi o starých časech a zvycích z dob mládí našich seniorů. Na zatravněné ploše před DPS jsme si jedno odpoledne zahráli pétanque – nejen, že jsme se rozhýbali, ale především pobavili. Při odpoledni věnovanému trénování paměti jsme se rozjeli za významnými památkami do celého světa – kdo postavil Eiffelovu věž? Odkud byla přivezena do Ameriky Socha svobody? Kde se nachází Dóžecí palác? Na to již známe odpověď.

Informace 0

1 rokem ago ·

DPS ve Strkovské ulici

DPS ve Strkovské ulici otevřel své dveře veřejnosti

V průběhu srpna byla dokončena stavba domu s pečovatelskou službou v ulici Strkovská. V sobotu 17.srpna uspořádal majitel domu Ing. Libor Kulíř ve spolupráci s Domem s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace a Městem Planá nad Lužnicí den otevřených dveří a představil prostory domu veřejnosti.

Dvoupodlažní budova disponuje celkem 27 byty, z toho je 5 bytů typu 2+KK, 22 bytů typu 1+KK. Celková kapacita domu je 32 osob. Jednotlivé byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, sporákem a vestavěnou skříní. 29. srpna je plánována kolaudace. Po jejím provedení se budou moci stěhovat první nájemníci.

Žádosti o přidělení bytu jsou posuzovány vždy individuálně. Součástí žádosti musí být vyjádření lékaře. Při posuzování žádostí se uplatňují zejména tato kritéria: potřeba pečovatelské služby, celková sociální situace, vhodnost současného bydlení, zdravotní stav, věk žadatele, trvalé bydliště, doba podání žádosti.

Pro uzavření nájemní smlouvy budou muset být dále splněna kritéria MMR:

 • trvající nepříznivá sociální situace žadatele,
 • průměrný čistý měsíční příjem žadatele nepřesahující 0,75 násobek průběrné měsíční mzdy (u jednotlivce) nebo 1,0 násobek (u 2 členné domácnosti),
 • snížená soběstačnost způsobená věkem (jedná se o seniory ve věku 65 let a více) nebo zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl. zákona o sociálních službách,
 • žadatel nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet

V současné době je již většina bytů obsazena, několik bytů 1+KK je zájemcům stále k dispozici. Pro více informací prosím kontaktujte Mgr. Terezou Jindrovou na tel. 723 470 640 nebo Ing. Kulíře na tel. 602 437 264.

Informace 0

1 rokem ago ·

Poslední etapa bezbariérové rekonstrukce

Poslední etapa rekonstrukce koupelen v DPS

 1. května byla v DPS Zákostelní zahájena poslední etapa rekonstrukce koupelen. Při té se dočkalo přestavby šest zbývajících koupelen, rozvody vody a odpadů se dotkly dvanácti kuchyní. Rekonstruována byla také prádelna pečovatelek využívaná pro jeden ze základních a zároveň nejpotřebnějších úkonů pečovatelské služby, kterým je praní a žehlení prádla. Přebudování prostor bude mít efekt nejen v jeho modernizaci, ale také v praktickém využití. Dalšími rekonstruovanými prostory jsou střediska osobní hygieny. Tato střediska byla dříve využívaná pro provádění hygieny osob se zhoršenou mobilitou a s potřebou pomoci, kterou bylo v původních koupelnách možné zajistit jen velmi omezeně. Nová podoba koupelen v bytech umožňuje provádění osobní hygieny bez problémů i s asistencí. Střediska nejsou již delší dobu využívána a díky bezbariérové přestavbě všech koupelen v bytech ztrácejí svůj význam. Jedna z místností je přebudována na sklad, z druhé místnosti vzniká tělocvična.

Informace 0

Next posts