2 roky ago ·

DPS ve Strkovské ulici

DPS ve Strkovské ulici otevřel své dveře veřejnosti

V průběhu srpna byla dokončena stavba domu s pečovatelskou službou v ulici Strkovská. V sobotu 17.srpna uspořádal majitel domu Ing. Libor Kulíř ve spolupráci s Domem s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace a Městem Planá nad Lužnicí den otevřených dveří a představil prostory domu veřejnosti.

Dvoupodlažní budova disponuje celkem 27 byty, z toho je 5 bytů typu 2+KK, 22 bytů typu 1+KK. Celková kapacita domu je 32 osob. Jednotlivé byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, sporákem a vestavěnou skříní. 29. srpna je plánována kolaudace. Po jejím provedení se budou moci stěhovat první nájemníci.

Žádosti o přidělení bytu jsou posuzovány vždy individuálně. Součástí žádosti musí být vyjádření lékaře. Při posuzování žádostí se uplatňují zejména tato kritéria: potřeba pečovatelské služby, celková sociální situace, vhodnost současného bydlení, zdravotní stav, věk žadatele, trvalé bydliště, doba podání žádosti.

Pro uzavření nájemní smlouvy budou muset být dále splněna kritéria MMR:

  • trvající nepříznivá sociální situace žadatele,
  • průměrný čistý měsíční příjem žadatele nepřesahující 0,75 násobek průběrné měsíční mzdy (u jednotlivce) nebo 1,0 násobek (u 2 členné domácnosti),
  • snížená soběstačnost způsobená věkem (jedná se o seniory ve věku 65 let a více) nebo zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl. zákona o sociálních službách,
  • žadatel nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet

V současné době je již většina bytů obsazena, několik bytů 1+KK je zájemcům stále k dispozici. Pro více informací prosím kontaktujte Mgr. Terezou Jindrovou na tel. 723 470 640 nebo Ing. Kulíře na tel. 602 437 264.

Informace 0

2 roky ago ·

Poslední etapa bezbariérové rekonstrukce

Poslední etapa rekonstrukce koupelen v DPS

  1. května byla v DPS Zákostelní zahájena poslední etapa rekonstrukce koupelen. Při té se dočkalo přestavby šest zbývajících koupelen, rozvody vody a odpadů se dotkly dvanácti kuchyní. Rekonstruována byla také prádelna pečovatelek využívaná pro jeden ze základních a zároveň nejpotřebnějších úkonů pečovatelské služby, kterým je praní a žehlení prádla. Přebudování prostor bude mít efekt nejen v jeho modernizaci, ale také v praktickém využití. Dalšími rekonstruovanými prostory jsou střediska osobní hygieny. Tato střediska byla dříve využívaná pro provádění hygieny osob se zhoršenou mobilitou a s potřebou pomoci, kterou bylo v původních koupelnách možné zajistit jen velmi omezeně. Nová podoba koupelen v bytech umožňuje provádění osobní hygieny bez problémů i s asistencí. Střediska nejsou již delší dobu využívána a díky bezbariérové přestavbě všech koupelen v bytech ztrácejí svůj význam. Jedna z místností je přebudována na sklad, z druhé místnosti vzniká tělocvična.

Informace 0

2 roky ago ·

Duben v DPS

Aktivity v DPS

Duben jsme zahájili společným tvořením jarních dekorací, kterými jsme oživili společné prostory domu. Při poutavé besedě s paní Ing. Vladimírou Sedlovou z MÚ Planá povídali o nakládání s odpady.

Ve čtvrtek 11. dubna jsme uspořádali besedu na téma „Tísňová péče“, o které jsme již dříve informovali. Odborníci z organizace Život plus nás seznámili s tím, jak tato péče funguje v praxi, a předvedli nám tísňová zařízení. Na omezenou dobu nám zdarma zapůjčili několik kusů tísňových hodinek, které v současné době testuje na „vlastní kůži“ několik našich seniorů.

Při pečení slaných preclíčků jsme společně zavzpomínali na recepty z kuchyní našich maminek a konec měsíce jsme strávili oblíbeným trénováním paměti. Kvůli špatnému počasí jsme se nedočkali opékání buřtů, ale i to při nejbližší příležitosti napravíme.

Informace 0

3 roky ago ·

Volnočasové aktivity

Od konce roku 2018 jsme v domě s pečovatelskou službou začali pořádat pravidelně každé úterní odpoledne volnočasové aktivity. Setkáváme se ve 13 hod a zhruba do půl třetí se věnujeme různým tématům. Trénujeme paměť, zveme si zajímavé hosty na besedy, pečeme, tvoříme, čteme, posloucháme hudbu, setkáváme se s dětmi z mateřské školy. Fotografie z našich setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Informace 0

3 roky ago ·

Březen v DPS

V březnu jsme v DPS přivítali milou návštěvu v podobě dětí z azylového domu v Táboře. Děti si pro naše seniory připravily krásné představení a svou jedinečností a bezprostředností strhly ke zpěvu všechny účastníky. Navštívili jsme také děti v místní mateřské škole. Děti nám zahrály pohádku, naši senioři jim za to přečetli několik krátkých pohádek a strávili jsme společně příjemné dopoledne. Krásné odpoledne jsme si užili také díky paní Mlázovské, která našim seniorům přišla zahrát na harmoniku. Paní Hovorková její hraní proložila veselými příběhy a anekdotami ze života seniorů a o zábavu nebyla nouze. První dubnový týden jsme se vypravili na Faru na velikonoční výstavu. Za pomoci pana Blažka pro nás ani schody nebyly problém a společně jsme zavzpomínali na velikonoční zvyky z dětství našich seniorů. Děkujeme všem, kteří věnují čas přípravě společných setkání, která jak doufáme, přinášejí radost a spokojenost na obou stranách.

Informace 0

3 roky ago ·

V Domě s pečovatelskou službou cestujeme do Říma, trénujme paměť i jemnou motoriku

Není pravda, že v seniorském věku se již nedá cestovat. Díky našemu hostu, panu Jiřímu Šimánkovi, jsme se koncem ledna vypravili do Říma. A i když jsme se fyzicky nedostali za hranice města, vůbec to nevadilo. Pan Šimánek nám přišel povědět o svých cestách do Itálie, vyprávění podložil fotografiemi i krátkými videy a my jako bychom se tam na okamžik ocitli spolu s ním.

V lednu jsme mezi námi přivítali ještě jednoho hosta – paní Václavu Vyhnalovou, která si pro nás připravila přehlídku zajímavých publikací, seznámení s chodem knihovny i lehké procvičování paměti v podobě ilustrací ze známých knih, u kterého jsme se trochu zapotili všichni. Návštěva to ovšem byla velmi příjemná a štědrá, každý účastník byl na konci obdarován knihou.

Kromě toho jsme se také věnovali procvičování jemné motoriky. K tomuto účelu jsme uspořádali sušení křížal a nečekaná zábava, jejímž výsledkem byla velmi chutná sušená jablíčka, to myslím byla pro všechny.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají hledat „důvod ke spěchu“ a podílejí se na našich aktivitách. Těšíme se na příště.

Informace 0

3 roky ago ·

Děti z MŠ Planá v DPS

V úterý 11.12. nás v DPS navštívily děti z pěveckého sboru Notičky z MŠ Pohádka. Připravily si pro nás několik vánočních písniček, my jsme je následně pozvali na ochutnávku našich perníčků (po kterých se jen zaprášilo). Společně s našimi seniory se pustili do tvoření a malování. Snad děti udělaly radost svým maminkám lucerničkami, které si od nás odnesly. Nám i našim seniorům totiž jejich přítomnost radost přinesla. A nejen to. Také krásně strávený čas a úsměvy na všech tvářích

Informace 0

3 roky ago ·

Poděkování dětem ze ZŠ Zborovská v Táboře

Děti ze Základní školy Tábor ve Zborovské ulici pro nás připravily milé překvapení v podobě svých výrobků, které nám prostřednictvím své paní učitelky Radky Juračkové věnovaly. Kromě výrobků jsme od nich dostali také vánoční přání a dopisy, které napsaly pro „babičky a dědy“. My jsme z nich nachystali vánoční dárečky pro všechny naše seniory, které jsme jim v předvánočním čase předali. Děkujeme tímto všem dětem, které se na výrobcích podílely, a také paní učitelce Juračkové, díky které jsme mohli rozdávat radost.

Informace 0

Previous posts

Next posts