2 roky ago ·

Volnočasové aktivity

Od konce roku 2018 jsme v domě s pečovatelskou službou začali pořádat pravidelně každé úterní odpoledne volnočasové aktivity. Setkáváme se ve 13 hod a zhruba do půl třetí se věnujeme různým tématům. Trénujeme paměť, zveme si zajímavé hosty na besedy, pečeme, tvoříme, čteme, posloucháme hudbu, setkáváme se s dětmi z mateřské školy. Fotografie z našich setkání si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Informace 0

2 roky ago ·

Březen v DPS

V březnu jsme v DPS přivítali milou návštěvu v podobě dětí z azylového domu v Táboře. Děti si pro naše seniory připravily krásné představení a svou jedinečností a bezprostředností strhly ke zpěvu všechny účastníky. Navštívili jsme také děti v místní mateřské škole. Děti nám zahrály pohádku, naši senioři jim za to přečetli několik krátkých pohádek a strávili jsme společně příjemné dopoledne. Krásné odpoledne jsme si užili také díky paní Mlázovské, která našim seniorům přišla zahrát na harmoniku. Paní Hovorková její hraní proložila veselými příběhy a anekdotami ze života seniorů a o zábavu nebyla nouze. První dubnový týden jsme se vypravili na Faru na velikonoční výstavu. Za pomoci pana Blažka pro nás ani schody nebyly problém a společně jsme zavzpomínali na velikonoční zvyky z dětství našich seniorů. Děkujeme všem, kteří věnují čas přípravě společných setkání, která jak doufáme, přinášejí radost a spokojenost na obou stranách.

Informace 0

2 roky ago ·

V Domě s pečovatelskou službou cestujeme do Říma, trénujme paměť i jemnou motoriku

Není pravda, že v seniorském věku se již nedá cestovat. Díky našemu hostu, panu Jiřímu Šimánkovi, jsme se koncem ledna vypravili do Říma. A i když jsme se fyzicky nedostali za hranice města, vůbec to nevadilo. Pan Šimánek nám přišel povědět o svých cestách do Itálie, vyprávění podložil fotografiemi i krátkými videy a my jako bychom se tam na okamžik ocitli spolu s ním.

V lednu jsme mezi námi přivítali ještě jednoho hosta – paní Václavu Vyhnalovou, která si pro nás připravila přehlídku zajímavých publikací, seznámení s chodem knihovny i lehké procvičování paměti v podobě ilustrací ze známých knih, u kterého jsme se trochu zapotili všichni. Návštěva to ovšem byla velmi příjemná a štědrá, každý účastník byl na konci obdarován knihou.

Kromě toho jsme se také věnovali procvičování jemné motoriky. K tomuto účelu jsme uspořádali sušení křížal a nečekaná zábava, jejímž výsledkem byla velmi chutná sušená jablíčka, to myslím byla pro všechny.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají hledat „důvod ke spěchu“ a podílejí se na našich aktivitách. Těšíme se na příště.

Informace 0

2 roky ago ·

Děti z MŠ Planá v DPS

V úterý 11.12. nás v DPS navštívily děti z pěveckého sboru Notičky z MŠ Pohádka. Připravily si pro nás několik vánočních písniček, my jsme je následně pozvali na ochutnávku našich perníčků (po kterých se jen zaprášilo). Společně s našimi seniory se pustili do tvoření a malování. Snad děti udělaly radost svým maminkám lucerničkami, které si od nás odnesly. Nám i našim seniorům totiž jejich přítomnost radost přinesla. A nejen to. Také krásně strávený čas a úsměvy na všech tvářích

Informace 0

2 roky ago ·

Poděkování dětem ze ZŠ Zborovská v Táboře

Děti ze Základní školy Tábor ve Zborovské ulici pro nás připravily milé překvapení v podobě svých výrobků, které nám prostřednictvím své paní učitelky Radky Juračkové věnovaly. Kromě výrobků jsme od nich dostali také vánoční přání a dopisy, které napsaly pro „babičky a dědy“. My jsme z nich nachystali vánoční dárečky pro všechny naše seniory, které jsme jim v předvánočním čase předali. Děkujeme tímto všem dětem, které se na výrobcích podílely, a také paní učitelce Juračkové, díky které jsme mohli rozdávat radost.

Informace 0

2 roky ago ·

Volnočasové aktivity v DPS

V domě s pečovatelskou službou jsme od listopadu začali uskutečňovat pravidelné aktivity pro naše seniory. Došlo k tomu díky dlouhodobým plánům, na základě kterých jsme se chtěli s našimi seniory začít setkávat i jinak než jen při úklidu domácnosti nebo vyřizování osobních záležitostí. Chtěli jsme nabídnout příležitost ke společnému a smysluplnému trávení volného času.  Posledním impulsem pro zahájení těchto aktivit pro nás bylo dotazníkové šetření, ve kterém jsme se seniorů v nedávné době ptali, zda by vůbec o takové činnosti jako například trénování paměti, rukodělné práce, besedy nebo vzdělávací akce měli zájem. Odpovědi byly velmi pozitivní a tak jsme bez zbytečných odkladů uspořádali 29.10. první společné trénování paměti.

Naším záměrem je nabízet různé činnosti, aby si každý mohl najít téma, ke kterému má blízko a které ho zajímá. Prozatím máme připravený program na každé úterní odpoledne do konce tohoto roku a jsme otevřeni všem podnětům a nápadům na rok následující. Hendrik Groen, 85ti letý stařík ve svém autentickém románu Tajný deník Hendrika Groena píše:  „Zbývá nám už tak málo času, ale máme všechen čas světa. Měli bychom mít naspěch, ale neexistuje už skoro nic, co by za ten spěch stálo.“ Seniorský věk je jedním z nejtěžších (nebo dokonce nejtěžším?) obdobím života. Pojďme společně hledat důvody, které i v této životní etapě stojí za spěch.

Informace 0

Previous posts

Next posts