4 roky ago ·

Volnočasové aktivity v DPS

V domě s pečovatelskou službou jsme od listopadu začali uskutečňovat pravidelné aktivity pro naše seniory. Došlo k tomu díky dlouhodobým plánům, na základě kterých jsme se chtěli s našimi seniory začít setkávat i jinak než jen při úklidu domácnosti nebo vyřizování osobních záležitostí. Chtěli jsme nabídnout příležitost ke společnému a smysluplnému trávení volného času.  Posledním impulsem pro zahájení těchto aktivit pro nás bylo dotazníkové šetření, ve kterém jsme se seniorů v nedávné době ptali, zda by vůbec o takové činnosti jako například trénování paměti, rukodělné práce, besedy nebo vzdělávací akce měli zájem. Odpovědi byly velmi pozitivní a tak jsme bez zbytečných odkladů uspořádali 29.10. první společné trénování paměti.

Naším záměrem je nabízet různé činnosti, aby si každý mohl najít téma, ke kterému má blízko a které ho zajímá. Prozatím máme připravený program na každé úterní odpoledne do konce tohoto roku a jsme otevřeni všem podnětům a nápadům na rok následující. Hendrik Groen, 85ti letý stařík ve svém autentickém románu Tajný deník Hendrika Groena píše:  „Zbývá nám už tak málo času, ale máme všechen čas světa. Měli bychom mít naspěch, ale neexistuje už skoro nic, co by za ten spěch stálo.“ Seniorský věk je jedním z nejtěžších (nebo dokonce nejtěžším?) obdobím života. Pojďme společně hledat důvody, které i v této životní etapě stojí za spěch.

Informace 0

4 roky ago ·

ZVÝŠENÍ MOBILITY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Ráda bych informovala nejen naše uživatele o zvýšení mobility pečovatelské služby, které jsme dosáhli získáním osobního automobilu, a podělila se o přínosy, které tato významná změna sebou přináší.

Velmi podstatně usnadňuje automobil rozvoz obědů po Plané, který se stává rychlejší, efektivnější, obědy se ke strávníkům dostanou bezpečně a v řádném stavu. Dosavadní způsob rozvozu na kole byl často spojen s rozlitím, chladnutím jídla a velké časové i fyzické náročnosti.

Vůz nám umožňuje pohodlný svoz prádla od uživatelů do naší prádelny v DPS Zákostelní.

V tomto ohledu pro nás vůz znamená také důležité zvýšení bezpečnosti pro zaměstnance, protože jak rozvoz jídlonosičů, prádla nebo větších nákupů značně zhoršoval manipulaci s jízdními koly, která jsme doposud využívali.

Osobní auto nám však nebude sloužit jen pro rozvoz obědů a prádla. Naopak. Rádi bychom našim uživatelům nabídli úkon Velký nákup – například týdenní nákup, který zahrnuje nákup většího množství potravin, které se nevejdou do běžné nákupní tašky, může zahrnovat nákup náčiní do kuchyně, nákup oblečení, drogistického zboží nebo balení vody. Úkon bude prováděn za jednotnou částkou 60Kč dle našeho platného sazebníku.

Našim uživatelům bychom rádi nabídli také dopravu automobilem po městě. Tu bude možná využít například na nákup, k lékaři, na hřbitov, či za jinými osobními záležitostmi. Cena jedné cesty je stanovena na 20Kč. Prozatím nabízíme dopravu pouze po Plané, v případě zájmu do budoucna dojezdovou vzdálenost dle našich možností rozšíříme.

Zároveň se pro nás stávají dostupnými pro jakoukoliv péči zájemci z odlehlých částí Plané, které jsme doposud museli z kapacitních důvodů odmítat.

V případě zájmu o některý z výše jmenovaných úkonů se prosím domluvte se svojí pečovatelkou, případně kontaktujte vedoucí DPS na tel. 723 470 640.

Za kolektiv pracovníků bych chtěla vyjádřit poděkování Městu Planá n.L., které svým významným přispěním podpořilo rozvoj pečovatelské služby na svém území.

Informace 0

4 roky ago ·

Revitalizace zeleně v okolí DPS

V rámci péče o veřejně přístupné plochy Město Planá nad Lužnicí v současné době revitalizuje zeleň v okolí domu s pečovatelskou službou. Předmětem revitalizace je kácení nevhodných a neperspektivních dřevin, ošetření stávajících stromů a nová dosadba vhodných dřevin a rostlin.

Přínosem tohoto projektu je podpora péče o významnou plochu veřejné zeleně, zlepšení mikroklimatu daného území, podpora biodiverzity a domácích druhů dřevin, zároveň také zvýšení druhové rozmanitosti i o kvetoucí rostliny a kompoziční ztvárnění prostoru kolem DPS. Důraz je kladen na udržitelnost a minimalizaci nákladů na běžnou sezónní péči o nově zakládané vegetační prvky. Zeleň je navržena tak, aby nebránila provozu okolní zástavby a pěšímu propojení centra a plánského nábřeží.

Pro obyvatele pečovatelského domu to znamená především zkrášlení okolí a zpříjemnění cesty kolem domu a k řece Lužnici.

Informace 0

4 roky ago ·

Rekonstrukce koupelen

Koncem května jsme úspěšně ukončili 3. etapu rekonstrukce koupelen v DPS Zákostelní. Během této etapy bylo přestavěno celkem 12 koupelen. Součástí přestavby byla výměna rozvodů vody a odpadů, které byly ve velmi špatném stavu. Samozřejmostí byla bezbariérová úprava zahrnující rozšíření dveřních zárubní, vybavení koupelny vhodnými vyššími toaletami, umyvadly a madly, sprchové kouty byly doplněny o sedačky. Rekonstrukce byla náročná jak pro obyvatele domu, zaměstnance, tak i stavební firmu, která rekonstrukci prováděla. Všem bych ráda vyjádřila poděkování za jejich přístup.

Před námi je ještě poslední etapa, která bude zahrnovat 6 bytů, středisko osobní hygieny, sklad a prádelnu. Vzhledem k tomu, že všechny byty již budou disponovat vhodnými koupelnami, které umožní bezproblémové užití při osobní hygieně s pomocí druhé osoby, ztrácí středisko osobní hygieny na významu a v současné době se zamýšlíme nad vhodným využitím prostor. Prozatím se přikláníme k vytvoření půjčovny kompenzačních pomůcek, která by mohla sloužit nejen našim residentům, ale i ostatním obyvatelům Plané. Budeme rádi za Vaše případné nápady, které můžete vyjádřit v komentáři tohoto příspěvku. Děkuji.

Tereza Jindrová

Informace 0

Previous posts