Historie organizace

1984

Zahájení stavby budovy DPS v Zákostelní ulici

V roce 1984 byla zahájena výstavba budovy v ul. Zákostelní.

1991

První nájemníci

V prosinci roku 1991, po sedmi letech od zahájení stavby, se do domu s pečovatelskou službou v Zákostelní ulici začali stěhovat první nájemníci.

1994

Samostatný právní subjekt

Od roku 1991 do roku 1994 organizace fungovala jako organizační složka města Planá nad Lužnicí. V roce 1994 byla zapsána v obchodním rejstříku jako samostatný právní subjekt.

1996

Dva nové byty

O několik let později byly přistavěny v DPS Zákostelní dva další byty. Celková kapacita od té doby činí 38 bytů.

2004

DPS Za Rybníkem

V roce 2004 byla dokončena výstavba Domu s pečovatelskou službou v ul. Za Rybníkem. Od té doby nabízí zájemcům bydlení ve 13ti bytech zvláštního určení.

2011

20. výročí

Od roku 1991 do roku 2011 bydlelo v domě více jak 130 nájemníků. Tři čtvrtiny z nich v domě dožily. Ostatní nájemníci se odstěhovali nejčastěji do domovů pro seniory (pobytová služba).

2012

Zateplení budovy Zákostelní

Významné rekonstrukce se v roce 2012 dočkala budova DPS Zákostelní, pro kterou tento rok znamenal kompletní výměnu oken a zateplení celého objektu. Energetická úspora byla patrná hned v následujícím roce.

2015-2019

Rekonstrukce koupelen

V roce 2015 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce koupelen v DPS Zákostelní, která byla rozdělena do několika fází. Rekonstrukce spočívala v kompletní výměně rozvodů vody a odpadů, z uživatelského hlediska především v bezbariérové přestavbě koupelen. Došlo k rozšíření vstupu do koupelen tak, aby byl umožněn vstup s chodítkem nebo vozíkem. Všechny koupelny se dočkaly nového obložení, byly vybaveny sprchovými sedačkami, madly, vyvýšenými toaletami. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2019.

2019

DPS Strkovská 971

V září 2019 byla dokončena výstavba nové budovy DPS ve Strkovské ulici. Budova patří společnosti DTWB Senior s.r.o. a nabízí ubytování v celkem 27 bytech. V domě zajišťujeme od září 2019 pečovatelskou službu.