Jsme příspěvkovou organizací města Planá nad Lužnicí, která byla zřízena v roce 1994. Naší hlavní činností je poskytování pečovatelské služby a hospodaření s bytovým fondem.

Bytový fond čítá celkem 51 bytů umístěných ve dvou budovách. První budova se nachází na břehu řeky Lužnice vedle městského úřadu na adrese Zákostelní 661. Byla postavena v roce 1991 a je složena z 38 bytů. Druhá budova z roku 2004 je situována v blízkosti centra v ulici Za Rybníkem, č.p. 804, najdeme v ní 13 bytů.

Jako registrovaný poskytovatel podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, jsme poskytovatelem terénní pečovatelské služby.

DPS Planá nad Lužnicí

Naše historie

1984

Zahájení stavby

V roce 1984 byla zahájena výstavba budovy v ul. Zákostelní.

1991

První nájemníci

V prosinci roku 1991, po sedmi letech od zahájení stavby, se do domu s pečovatelskou službou začali stěhovat první nájemníci.

1996

Dva nové byty

O několik let později byly přistavěny dva další byty. Celková kapacita od té doby činí 38 bytů.

2004

DPS Za Rybníkem

V roce 2004 byla dokončena výstavba 13 bytů v domě zvláštního určení v blízkosti Farského rybníka.

2011

20. výročí

Od roku 1991 do roku 2011 bydlelo v domě více jak 130 nájemníků. Tři čtvrtiny z nich v domě dožily. Ostatní nájemníci se odstěhovali nejčastěji do domovů pro seniory (pobytová služba).

2012

Zateplení budovy Zákostelní

Významné změny se v roce 2012 dočkala budova DPS Zákoselní, pro kterou tento rok znamenal kompletní výměnu oken a zateplení. Energetická úspora byla patrná hned v následujícím roce.

2015

Rekonstrukce koupelen

V roce 2015 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce koupelen v DPS Zákostelní, která je rozdělena do několika fází. Postupně bude bezbariérově upraveno všech 38 koupelen. Rekonstrukce zahrnuje výměnu rozvodů vody a odpadů.

2018

Současnost

V současné době bytový fond disponuje 51 trvale obsazenými byty. Pečovatelská služba zajišťuje péči téměř o 80 seniorů z Plané n.L. Probíhá 3.etapa rekonstrukce koupelen. Zbývá už jen poslední.