Dům s pečovatelskou službou
Planá nad Lužnicí

„Usilujeme o poskytování takové péče, jakou si jednou představujeme pro sebe a své blízké.“

Virtuální prohlídka

Jsme příspěvkovou organizací města Planá nad Lužnicí, která vznikla v roce 1994.

Poskytujeme terénní pečovatelskou službu dle zákona č.10/2006 Sb., o sociálních službách.

V současné době poskytujeme péči téměř osmdesáti seniorům z Plané nad Lužnicí.

Naší hlavní činností je poskytování pečovatelské služby a hospodaření s bytovým fondem. Bytový fond zahrnuje 51 bytů ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí. První budova je situována na břehu řeky Lužnice vedle městského úřadu v ul. Zákostelní, skládá se z 38 bytů. Druhá budova v ul. Za Rybníkem je z roku 2004 a nabízí bydlení ve 13ti bytech.

V září 2019 byl uveden do provozu nový dům s pečovatelskou službou v ul. Strkovská, který čítá 27 bytů a je vlastnictvím společnosti DTBW Senior s.r.o. Zájemcům zprostředkováváme žádosti do bytů města i do bytů v DPS na Strkovské ulici.

Naše činnosti

Hospodaření s bytovým fondem

Přijímáme žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, provádíme sociální šetření a vedeme evidenci zájemců. Kritéria přidělování bytů jsou stanovena vnitřní organizační směrnicí.

Poskytování pečovatelské služby

Osobám starším 18ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi v případě narození trojčat do 4 let věku dětí.

V pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. O víkendech a svátcích od 8:00 do 12:00 hod.

V DPS Zákostelní 661, DPS Za Rybníkem 804, DPS Strkovská 971 a domácnostech uživatelů na území města Planá nad Lužnicí.

Základní sociální poradenství

V rámci zajišťování pečovatelské služby poskytujeme základní sociální poradenství. Můžete se na nás obrátit např. s následujícími dotazy:

  • možnosti zajištění péče o seniory
  • sociální dávky pro seniory a zdravotně postižené
  • příspěvek na péči, příspěvek na bydlení
  • kam se obrátit s žádostmi o jednotlivé dávky