Projekt „Podpora samostatně žijících seniorů v Plané nad Lužnicí“ je spolufinancován Nadací ČEZ.

V 51 bytech v domech s pečovatelskou službou Zákostelní a Za Rybníkem byl instalován tísňový systém HelpLivi

Co je smyslem tísňového systému HelpLivi? 

Smyslem zařízení HelpLivi je zajistit seniorům včasnou pomoc v případě nouzové, mimořádné nebo havarijní situace. Takovou nouzovou situací je nejčastěji pád nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu. Mohou ale nastat i jiné situace, ve kterých je potřeba rychlého přivolání pomoci. Telefon je v takových situacích často nedostatečným pomocníkem – není po ruce, nebo je obtížné vymačkat kontakt a zavolat si pomoc. Včasnou pomocí usilujeme o eliminaci následků pádů a o zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro naše seniory, kterým chceme umožnit žít co nejdéle ve svých domácnostech bez nutnosti stěhování do pobytových zařízení.

Z čeho se systém skládá?

V každém bytě v DPS mají nyní senioři jedno pevné tlačítko podobné běžnému vypínači, je však označené výrazným červeným křížkem. Toto tlačítko může být umístěno na takovém místě v bytě, aby byl co nejdostupnější ze všech jeho prostor, nebo tam, kde se senior nejčastěji zdržuje. Dále má každý senior k dispozici SOS náramek, který může nosit na ruce, na řemínku nebo jej připevnit na vozík či chodítko. S náramkem je možné se i sprchovat. Tato dvě zařízení mají dosah po celé budově, a jak jsme vyzkoušeli, dosáhnou i do blízkých prostor mimo DPS.

Seniorům v Plané žijícím mimo DPS nyní nabízíme GPS náramky s tlačítkem, které fungují obdobně jako zařízení v DPS, jsou ale funkční i mimo naše budovy. Tato tlačítka mají integrovanou SIM kartu, pomocí níž se dá na zařízení zatelefonovat a s uživatelem komunikovat.

Jak zařízení funguje?

Stisknutím tlačítka dojde k vyslání signálu, který je odeslán do chytré aplikace na mobilním telefonu zainteresovaných pracovníků. Každé tlačítko je přiděleno konkrétní osobě, popř. bytu, takže víme, kdo a přibližně kde tlačítko stiskl. V čase od 7:00 do 15:30 se tato informace zobrazí pracovníkům pečovatelské služby, od 15:30 do 20:00 signál zachytí mobilní telefony městských strážníků. Na nastalou událost pracovník reaguje telefonickým ověřením situace, nebo přímo osobní návštěvou v bytě uživatele a následným zajištěním pomoci.