Pro koho jsme určeni

Cílovou skupinou služby jsou osoby starší 18ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi v případě narození trojčat do 4 let věku dětí.

V jakém čase službu poskytujeme​

Pečovatelskou službu poskytujeme: ve všední dny od 7:00 do 15:30 hod. o víkendech a svátcích od 8:00 do 12:00 hod.

Jaké činnosti poskytujeme​

 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Tyto činnosti jsou poskytovány v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Uživatelé mají možnost využívat i další fakultativní (doplňkové) činnosti, dle aktuální nabídky služby.

Součástí nabízených služeb je základní sociální poradenství.

Veškeré úkony pečovatelské služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a dle aktuálního sazebníku.

Kde službu poskytujeme​

Pečovatelskou službu poskytujeme v domácnostech uživatelů na území města Planá nad Lužnicí.

Zajišťujeme péči ve třech domech s pečovatelskou službou na adresách:

Zákostelní 661
Za Rybníkem 804
Strkovská 971

O co usilujeme​

 • Umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života.
 • Motivovat a podporovat uživatele k aktivitě a sociálnímu začleňování.
 • Poskytovat službu na základě znalosti potřeb a přání uživatele.
 • Poskytovat službu v souladu se standardy kvality.

Kdy nemůžeme uzavřít smlouvu o poskytování služby​

 • zájemce nespadá do skupiny osob, pro které jsme určeni
 • nemáme dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
 • zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.