Doba, ve které byli naši senioři nuceni k setrvávání ve svých domácnostech nás přivedla na myšlenku vydávat vlastní noviny, kterými bychom našim seniorům mohli zpříjemnit dlouhé chvíle, zprostředkovat jim důležité informace a především jim nabídnout aktivity pro domácí trénování paměti a další činnosti. A tak v březnu 2020 vzniklo první číslo  „Novin pečovatelské služby.“ Na tvorbě novin se podílí pracovníci DPS a paní Iveta Staňková s dětmi ze školního klubu, se kterými se naši senioři pravidelně scházejí. Vycházet budou noviny nepravidelně – záleží především na zájmu našich seniorů a také dostatku času pro jejich přípravu. Jsme otevřeni všem nápadům na možné příspěvky a témata do novin. Věřím, že noviny přinesou povzbuzení a stanou se místem pro sdílení společných zážitků nebo i vzpomínek.