Revitalizace zeleně v okolí DPS

V rámci péče o veřejně přístupné plochy Město Planá nad Lužnicí v současné době revitalizuje zeleň v okolí domu s pečovatelskou službou. Předmětem revitalizace je kácení nevhodných a neperspektivních dřevin, ošetření stávajících stromů a nová dosadba vhodných dřevin a rostlin.

Přínosem tohoto projektu je podpora péče o významnou plochu veřejné zeleně, zlepšení mikroklimatu daného území, podpora biodiverzity a domácích druhů dřevin, zároveň také zvýšení druhové rozmanitosti i o kvetoucí rostliny a kompoziční ztvárnění prostoru kolem DPS. Důraz je kladen na udržitelnost a minimalizaci nákladů na běžnou sezónní péči o nově zakládané vegetační prvky. Zeleň je navržena tak, aby nebránila provozu okolní zástavby a pěšímu propojení centra a plánského nábřeží.

Pro obyvatele pečovatelského domu to znamená především zkrášlení okolí a zpříjemnění cesty kolem domu a k řece Lužnici.

 

Sdílet článek :

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *